Welcome to our e-shop!

 HomePage

  • Контрол на качеството

    Всички презервативи са тествани за безопасност, надеждност и био-съвместимост.

  • Достоверност

    Playboy презервативи са проектирани, произведени и тествани в съответствие с международните стандарти като ISO 4074, ASTM, CNS, и изискванията на Световната Здравна Организация.

  • Сигурност

    Всички партиди презервативи са тествани за протичане чрез използването на "Водно-електролитен тест“.